Wi-Fi voor het Onderwijs
Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van professionele Wi-Fi oplossingen voor het Onde​​r​wijs
IT in het onderwijs gaat niet alleen over digitalisering, opslag en netwerken. Het gaat uiteindelijk om het overbrengen van kennis. Het gaat om het verbinden en de samenwerking te verbeteren tussen docenten, studenten, ouders en schoolbestuurders. Met de komst van online leren veranderd er veel voor onze maatschappij. Mensen zijn niet langer gebonden aan traditionele klaslokalen en het onderwijs kan nu passend gemaakt worden aan de levensstijl van mensen. Deze ontwikkeling biedt nieuwe onderwijskansen, soms tegen veel lagere kosten en dat in een tijdperk van exploderende IT budgetten.

Het digitale klaslokaal van vandaag presenteert een overvloed aan nieuwe mogelijkheden voor leraren, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Yaguti Systems helpt mee om deze uitdagingen aan te gaan en is vastbesloten om uw partner voor onderwijsoplossingen te zijn. Wij helpen u om de digitale kloof te overbruggen, educatieve kansen gelijk te trekken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.


Wij leveren professionele en veilige Wi-Fi netwerken voor alle soorten onderwijs: basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.​
Veilig en snel Wi-Fi netwerk voor studenten en leraren
De opkomst van educatieve applicaties, tablets, Bring Your Own Device bewijzen dat draadloze netwerken onmisbaar zijn geworden in het onderwijs. Deze ontwikkelingen zijn reden genoeg voor een stabiel, schaalbaar en veilig draadloos netwerk met gastentoegang. Yaguti Systems neemt deze rol graag op zich. Wij zijn tevens ISO 9001 gecertificeerd en bewust van het beschermen van uw persoonsgegevens volgens de AVG.
Alleen een goed Wi-Fi netwerk zorgt voor tevreden gebruikers
Wij vertellen u graag hoe u uw Wi-Fi netwerk kunt optimaliseren of verbeteren. Ook wanneer u nog niet beschikt over een Wi-Fi netwerk geven wij u vrijblijvend een advies op maat. Een Wi-Fi meting, een spectrum analyse, het bepalen van storende omgevingsinvloeden, aanbevelingen op de bestaande installatie, onze specialisten kunnen dit voor u verzorgen, op korte termijn en met het beste resultaat.
Een ‘goed netwerk’ met ‘overal dekking’
De eisen die aan hedendaagse draadloze netwerken worden gesteld liggen ver weg bij de eisen zoals deze 5 tot 10 jaar geleden golden. Gebruikers verwachten steeds meer van draadloze communicatie; hoge snelheid, altijd beschikbaar, direct toegang en security. Toepassingen als video, telefonie, plaatsbepaling en push-to-talk zorgen voor een toenemende belasting van dit netwerk. Voor een optimaal functionerend netwerk is een grondige Wi-Fi meting met Spectrum Analyse daarom van belang!
Slechte verbinding? Meten is weten!
Bestaande netwerken worden steeds meer belast, waarbij de ervaring leert dat de performance omlaag gaat en gebruikers het netwerk als onstabiel ervaren. De doelstelling van een Wi-Fi meting is om voorafgaand aan de installatie een gedegen ontwerp voor het Wi-Fi netwerk te maken. Op deze wijze bereikt u een optimale dekking met een minimaal aantal access points. U krijgt een uitgebreide rapportage, waarin alle informatie van de uitgevoerde Wi-Fi meting gedetailleerd zijn weergegeven.