Microsoft D​​ynamics CRM oplossingen voor onderwijs
De samenleving ondergaat fundamentele veranderingen, het is niet meer dan logisch dat het onderwijs zichzelf blijft vernieuwen. Toenemende concurrentie, veranderende modellen van bekostiging en een zeer mobiele doelgroep die zelf bepaalt waar en wanneer men kennis wil ontvangen. Een leermodel van dertig jaar geleden is nu niet meer houdbaar.

Yaguti Systems helpt onderwijsinstellingen bij het realiseren van relevante interactie met al haar relaties, te concentreren op het werven en behouden van docenten, studentenbeheer en certificeringsbeheer. Geïntegreerde oplossingen op basis van Office 365 en Microsoft Dynamics CRM kunnen scholen helpen inzicht te krijgen in gegevens en analyses van studenten, zodat docenten studenten kunnen helpen hun leerproces te verbeteren.

Office 365 is de cloud oplossing van Microsoft. Het combineert de vertrouwde Office-programma's met onlineversies van de communicatie- en samenwerkingsservices van Microsoft, zoals e-mail, Skype en SharePoint. Onderwijsinstellingen kunnen veelal gratis gebruik maken van de mogelijkheden die Office 365 biedt.

Microsoft Dynamics CRM is de complete oplossing voor het beheer van uw relaties. Dynamics CRM biedt u het onschatbare vermogen om een 360-gradenoverzicht te krijgen van uw school of schooldistrict en de noodzakelijke hulpmiddelen om een duidelijk beeld te krijgen van de informatie die opleiders en beheerders nodig hebben, ongeacht of het nu over het beheer van studenten, werving van docenten, correspondentie of iets anders betreft. Dankzij de geïntegreerde workflow tools creëert uw een consistente, verbeterende samenwerking en meer productiviteit tussen uw afdelingen.
Doordat Microsoft Dynamics CRM zo veelzijdig is, kunnen meerdere organisaties op één CRM-server worden gehost. De multi-tenancy van Microsoft Dynamics CRM biedt de mogelijkheid om online, on-premise of zelf-gehoste implementaties te kiezen.​​

Dynamics 365 video o​pl​ossin​gen voor educatie

Gepersonaliseerde student profielen
 Student portaal oplossingen
 Cases, aanvragen en ticketing
 Kennisbank voor efficiënte zelfbediening


ONZE OPLOSSINGEN
Met onze Dynamics CRM oplossing voor Onderwijs laten wij beschikbare technologische mogelijkheden naadloos aansluiten bij de behoeftes van onderwijsinstellingen om:

 • Informatie te verstrekken aan personeel, studenten en andere belangrijke belanghebbenden.
 • Alle contactmomenten van de totale student life cycle inzichtelijk maken zodat men de student bij elke stap optimaal kan begeleiden.
 • Subsidies en contractfinancieringen actief te beheren.
 • Prestaties van studenten en docenten tegen verplichte richtlijnen te ondersteunen en te bewaken.
 • De kwalificaties, vaardigheden en beschikbaarheid van de docenten effectief te beheren.
 • De informatiestroom tussen beheerders, ouders en regelgevende instanties te verbeteren.
 • De communicatie en samenwerking tussen personeel en administratie te verbeteren.
 • Het beheer van studentendossiers te stroomlijnen.
 • Een self-service portal te maken voor bijvoorbeeld de student, alumnus en het stagebedrijf.
 • Business Intelligence oplossingen te analyseren. De beschikbare interne en externe data leveren inzichten voor het verbeteren van zowel de student experience als de bedrijfsvoering.


UW UITDAGING
 • Hoge verwachtingen van ouders, lokale onderwijsautoriteiten, overheidsinstellingen en studenten.
 • Verouderde systemen ondersteunen vaak niet het delen van real-time of online informatie.
 • Enorme kostendruk door bezuinigingen en verminderde financiering.
 • De noodzaak om technologie effectief te gebruiken om de communicatie binnen schoolsystemen en externe entiteiten te verbeteren.
 • De noodzaak om de "real-life" leerervaringen te verbeteren door middel van curriculum en overeenkomstige technologische vooruitgang.


UW VOORDELEN
 • Onderwijsinstellingen krijgen beter inzicht in behoeftes van studenten en andere relaties, goed ondersteunde en efficiënte werkprocessen en ultieme benutting van bestaande relaties.
 • Stroomlijn het beheer van studentendossiers - onderwijs, curriculum, discipline, buitenschoolse activiteiten en meer – uw heeft altijd de informatie bij de hand om te reageren op verzoeken van ouders, studenten of andere afdelingen of instellingen.
 • Vergemakkelijk wervings- en retentiekwesties met behulp van de out-of-the-box-mogelijkheden voor het onderzoeken en werven van gekwalificeerde leraren om aan de regelgeving te voldoen. Schoolbestuurders kunnen Microsoft Dynamics CRM gebruiken als hulpmiddel voor prestatie-evaluatie.
 • Stroomlijn bedrijfs- en goedkeuringsprocessen voor administratieve afdelingen.
 • Beheer leeractiviteiten en programma's van studenten intern en werk extern samen met andere instellingen.
 • Beheer transport, foodservices en asset management-cases in uw entiteit of scholen.
 • Elimineer het papieren proces bij het beheer van het lerarencertificeringsproces en andere loopbaan gerelateerde processen.
Ontdek wat een CRM-systeem voor uw organisatie kan doen
Uw heeft gezien hoe het juiste CRM-systeem uw organisatie voordeel kan opleveren. We nodigen u uit te ontdekken op welke manieren Microsoft Dynamics 365 moderne, verbonden en intelligente toepassingen levert die u helpen al uw CRM-functies samen te brengen.

Wilt u meer weten over Microsoft Dynamics CRM? Twijfelt u tussen CRM en Dynamics 365? Of denkt u aan een migratie? Wij adviseren u graag vrijblijvend over de voordelen voor uw organisatie. Neem contact met ons op. Iedere organisatie is namelijk uniek. Daarom helpt Yaguti Systems organisaties de werking van CRM optimaal af te stemmen op uw werkwijze.

DYNAMICS 365 FOR MARKETING >

DYNAMICS 365 FOR SALES>

DYNAMICS 365 FOR CUSTOMER SERVICE>

DYNAMICS 365 FOR FIELD SERVICE>

DYNAMICS 365 FOR PROJECT SERVICE AUTOMATION>